Skip to main content

Lievelds Belang heeft navraag gedaan over het aansluiten van de basisscholen van Aalten en Oost Gelre op het glasvezel netwerk als onderdeel van het reeds uitgevoerde glasvezel project in het buitengebied. Er is een lijst met ca. 50 adressen die als na-aansluiting van het project Glasvezel Buitengebied op het glasvezel netwerk aangesloten zouden worden. Echter een planning voor het aansluiten van deze adressen ontbreekt op dit moment helaas nog. Alle basisscholen hebben inmiddels een zakelijk contract getekend bij dienstaanbieder We Serve met daaraan gekoppeld een éénmalige vastrechtvergoeding van € 1600,-. Inmiddels heeft Glasvezel Buitenaf een nieuw project opgestart: Glasvezel in de kleine kernen van Aalten en Oost Gelre. In dit nieuwe project geldt dat in een kern minimaal 35% van de adressen mee moet doen anders wordt het project in de betreffende kern niet opgestart. Informatie over dit nieuwe project stuurt Glasvezel Buitenaf begin april naar de betreffende huisadressen. Er zijn voor de basisscholen van Lievelde 2 scenario’s:

  1. Als de grens van 35% ( binnen de kern van Lievelde) gehaald wordt, dan krijgen de basisscholen de glasvezelaansluiting net als alle andere deelnemende bewoners zonder een betaling van een vastrechtvergoeding. Wel zullen de basisscholen in dit geval nieuwe contracten moeten afsluiten omdat We Serve geen deelnemende provider is in het glasvezelproject voor de kleine kernen. Dit houdt in dat met dit scenario een glasvezelaansluiting voor de basisscholen tot minimaal de zomer van 2020 op zich laat wachten.
  1. Als de grens van 35% ( binnen de kern van Lievelde) niet gehaald wordt, zullen de basisscholen een glasvezel aansluiting op het glasvezel netwerk van het buitengebied krijgen. Zij zullen dan naast het reeds afgesloten contract met We Serve ook een éénmalige vastrechtvergoeding van € 1600,- moeten betalen.

Omdat een planning voor het na-aansluiten van adressen op glasvezel buitengebied nog ontbreekt is het niet aan te geven wanneer de aansluitingen gerealiseerd zullen worden.
Begin april krijgen de betreffende basisscholen een brief van Glasvezel Buitenaf met daarin een uitleg van de situatie.

Met vriendelijke groeten

Lievelds Belang / Werkgroep Woon- en Leefomgeving