Skip to main content

Donderdagavond 4 juni jl. hebben medewerkers van de gemeente Oost Gelre via een digitale inloopavond, de eerste plannen voor woningbouw in het gebied park Vossenburcht gedeeld met de direct omwonenden van het park (voornamelijk de bewoners van de Bergstraat). Er werd een toelichting gegeven op de invulling van het gebied en de eerste schetsontwerpen van twee kleinschalige parkhofjes met woningen zijn gepresenteerd. De vragen en ideeën die omwonenden naar voren brachten (en brengen) zullen worden verwerkt in een concept-ontwerp, dat vervolgens breed wordt gedeeld met Lievelde (waarschijnlijk via een filmpje). Ook dan is er gelegenheid om te reageren en zal het plan nogmaals worden aangepast als dat nodig blijkt.

Als Lievelds Belang zijn wij blij met de eerste schetsen en sfeerbeelden die door de gemeente zijn gepresenteerd.