Skip to main content

Op donderdag 27 juni aanstaande organiseert de Gemeente Oost Gelre in samenwerking met de dorpsbelangenorganisaties (DBO’s) een informatieavond inzake de woonvisie kleine kernen.

De kleine kernen van de Gemeente Oost Gelre hebben samen een bovendorpse leefbaarheidsvisie. Het onderwerp wonen is daarin heel belangrijk. In gesprekken met de gemeente en de DBO’s is gekeken naar locaties die mogelijk in beeld kunnen komen voor woningbouw. Ook in Lievelde zijn er een aantal mogelijke locaties naar voren gekomen. Deze mogelijke locaties zijn opgenomen in het visiedocument ‘Ruimtelijke verkenning woningbouw kleine kernen Oost Gelre’. Dit document is te vinden op de website van de gemeente of u kunt het exemplaar inzien op het gemeentehuis.

Op donderdag 27 juni wordt er een informatiebijeenkomst gehouden van 17.00 tot 21.00 uur in ’t Zwaantje in Lichtenvoorde. Elk uur, startend om 17.30 wordt het proces verder toegelicht (17.30, 18.30 en 19.30 uur). Voor elke kern is er een kraampje aanwezig waar specifieke informatie te vinden is. Ook voor vragen, toelichtingen of het kenbaar maken van uw woonwensen kunt u in dit kraampje van Lievelde terecht. Wij zien u graag, tot dan!