Skip to main content

Op maandag 25 maart aanstaande vindt de gecombineerde jaarvergadering van het Clubhuus en Lievelds Belang plaats om 20:00 uur in het clubhuus. De agenda voor Lievelds Belang:

 1. Opening door de voorzitter Joris Pape
 2. Financieel jaarverslag 2018 door de penningmeester Silvia klein Avink
 3. Verslag van de kascommissie
 4. Verslag uitvoeringsagenda dorpsplan en diverse werkgroepen
 5. Bestuursmutaties:
  Aftredend en niet herkiesbaar: Janneke Wessels
  Voorgedragen als nieuw bestuurslid: Emiel Koldeweij, Maroeska Boots, Gerard Godlieb en Walter te Brake. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur van Lievelds Belang.
 6. Prestentatie mogelijkheden collectief zonnedak door Ruud Krabbenborg van Zonnig Zieuwent
 7. Overige mededelingen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Tot dan!

Klik op onderstaande link voor het inzien van het jaarverslag over 2018:

Jaarverslag 2018